کانون حضرت مهدی (عج) کانون فرهنگی هنری شهدای گازران مسجد صاحب الزمان (عج) (روستای گازران) که با نام کانون مهدی در فضای مجازی فعالیت میکند. **************************** کــانــون حــضــرت مــهــدی (عــج) **************************** برای مشاهده بهتر وبلاگ ازمرورگر گوگل کروم استفاده کنید **************************** telegram.me/diyareadib@ http://mahdialajal.mihanblog.com 2019-09-11T03:50:46+01:00 text/html 2016-06-24T10:41:27+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::اعمال شب‌های قدر:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/488 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.zagweb.ir/wp-content/uploads/2014/07/%D8%B4%D8%A8-%D9%82%D8%AF%D8%B12.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;">شب نوزدهم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;2 Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Karim&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;">اولین شب از شب‌های قدر است و شب قدر همان شبی است که در تمام سال شبی به خوبی و فضیلت آن نمی‌رسد و عمل در آن بهتر است از عمل در هزار ماه و در آن شب تقدیر امور سال رقم می‌خورد و ملائکه و روح که اعظم ملائکه است در آن شب به اذن پروردگار به زمین نازل می‌شوند و به خدمت امام زمان علیه‌السلام مشرف می‌شوند و آنچه برای هر کس مقدر شده است بر امام علیه السلام عرض می‌کنند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size:18.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Karim&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Karim&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;">اعمال شب قدر بر دو نوع است: یکی آن که در هر سه شب انجام می‌شود و دیگر آن که مخصوص هر شبی است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#7F7F7F"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><o:p></o:p></p> text/html 2016-06-24T10:33:13+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی این شب ها منتظر دعا هاتون هستیم ..... التماس دعا...... http://mahdialajal.mihanblog.com/post/486 <img src="http://esmaeily.persiangig.com/image/Shabe%20Ghadr/Demo%20Shabe%20Ghadr.jpg" alt="http://esmaeily.persiangig.com/image/Shabe%20Ghadr/Demo%20Shabe%20Ghadr.jpg"> text/html 2016-06-22T10:31:49+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::پرسش و پاسخ مهدوی:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/485 <div><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://monjiemoud.com/wp-content/uploads/2013/01/MiBR.iR-312.jpg" alt=""></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">#پرسش_و_پاسخ_مهدوی &nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">شماره 4</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">▫️ &nbsp;اولین کسی که نام مهدی موعود بر او گذاشتند چه کسی بود ?</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;پاسخ :&nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2016-06-21T18:36:25+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::امام خمینی...:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/484 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/v0lg_img-20140731-wa001135.jpg" alt=""></div> text/html 2016-06-21T12:12:40+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::تولد امام حسن مجتبی مبارک باد:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/483 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://images2.persianblog.ir/323536_V55JEvXQ.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:MRT_Moez; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:MRT_Moez; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;">به نام خدا</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:MRT_Moez"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:MRT_Moez">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:MRT_Moez; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;">گذرم بر در میخانه ی مهتاب افتاد</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:MRT_Moez"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:MRT_Moez; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;">در سرم عطر خوش سیب و می ناب افتاد</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:MRT_Moez"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:MRT_Moez">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:MRT_Moez; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;">تا که دیدم همگان ذکر حسن می گویند</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:MRT_Moez"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:MRT_Moez; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;">باز هم مثل همیشه دهنم آب افتاد</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:MRT_Moez"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:MRT_Moez">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:MRT_Moez; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;">یا امام حسن مجتبی،تولدت مبارک</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> text/html 2016-06-20T22:02:35+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::پرسش و پاسخ مهدوی:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/481 <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;2 Karim&quot;;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;2 Karim&quot;;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.nedayeasemani.ir/wp-content/uploads/2015/12/08.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;2 Karim&quot;;"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;2 Karim&quot;;">پرسش_و_پاسخ_مهدوی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;2 Karim&quot;;">شماره3</span><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;2 Karim&quot;;">آیا در قرآن کریم شواهدی بر وجود و ظهور امام مهدی یافت می شود؟<br><br><span style="font-family: tahoma; font-size: 18pt; line-height: 25.68px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;">پاسخ:</span></span></p> text/html 2016-06-20T18:07:28+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::سبط اکبر:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/482 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;2 Karim&quot;;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farsi.al-shia.org/wp-content/uploads/2015/07/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%D9%91-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B9-1030x644.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;2 Karim&quot;;"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;2 Karim&quot;;">سبط اکبر<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;2 Karim&quot;;">سبط اکبر رسول خدا(ص)، مظهر فضایل و کمالات بود و بر همه مردم برتری آشکار داشت. عصمت، علم، ویژگی های والا و اخلاق نیکو، وی را مانند جد و پدر گرامی اش، بی همتا کرده بود. فضایل و برتری های دیگر امام حسن(ع) مانند زهد، پرهیزکاری، عبادت، وقار، فروتنی، شیرینی کلام، صبر، مقاومت، پارسایی، عفو و بخشش، ادب، اخلاق و زیبایی صورت و سیرت او از محسنیت پروردگار سرچشمه گرفته بود. ازاین رو، خداوند، او را حسن نامید...</span></p> text/html 2016-06-20T15:57:12+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::پرسش و پاسخ مهدوی:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/480 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;2 Karim&quot;;"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;2 Karim&quot;;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.nedayeasemani.ir/wp-content/uploads/2015/12/08.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">پرسش_و_پاسخ_مهدوی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;2 Karim&quot;;">شماره2</span><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;2 Karim&quot;;">در سایر ادیان و کتب آسمانی از مهدی موعود چگونه یاد شده است ؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;2 Karim&quot;;">پاسخ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:</span></p> text/html 2016-06-20T12:46:23+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::اللهم عجل لولیک الفرج:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/479 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://asrupload.ir/moallaa/tasavir/92/10/faraj12.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;color:#7F7F7F"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;color:#7F7F7F">به نام حضرت دوست</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; color:#7F7F7F"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; color:#7F7F7F">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;color:#7F7F7F">عاشق که شدی خطا نباید بکنی</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;color:#7F7F7F"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;color:#7F7F7F">حتی به خودت جفا نباید بکنی</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;color:#7F7F7F"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; color:#7F7F7F">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;color:#7F7F7F">حالا که شدی چشم به راه مهدی (عج</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; color:#7F7F7F"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;color:#7F7F7F">جز بر فرجش دعا نباید بکنی</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; color:#7F7F7F"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; color:#7F7F7F">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;color:#7F7F7F">اللهم عجل لولیک الفرج</span></b><o:p></o:p></p> text/html 2016-06-20T09:49:27+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::متن دعای عهد:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/478 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.saelin18.com/wp-content/uploads/2013/08/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AC-12.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: MRT_Typographer; color: rgb(127, 127, 127);"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: MRT_Typographer; color: rgb(127, 127, 127);">بسم الله الرحمن الرحیم</span></b><b><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;; color: rgb(127, 127, 127);"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><b><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;; color: rgb(127, 127, 127);">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><b><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;; color: rgb(127, 127, 127);">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: MRT_Typographer; color: rgb(127, 127, 127);">اَللّهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظیمِ، وَ رَبَّ الْکُرْسِىِّ الرَّفیعِ، وَ رَبَّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، وَ مُنْزِلَ التَّوْراةِ وَالْإِنْجیلِ وَالزَّبُورِ، وَ رَبَّ الظِّلِّ وَالْحَرُورِ، وَ مُنْزِلَ الْقُرْآنِ الْعَظیمِ، وَ رَبَّ الْمَلائِکَةِ الْمُقَرَّبینَ، وَالْأَنْبِیاءِ وَالْمُرْسَلینَ اَللّهُمَّ إِنّى أَسْأَلُکَ بوَجْهِکَ الْکَریمِ، وَ بِنُورِ وَجْهِکَ الْمُنیرِ، وَ مُلْکِکَ الْقَدیمِ، یا حَىُّ یا قَیُّومُ، أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذى أَشْرَقَتْ بِهِ السَّمواتُ وَالْأَرَضُونَ، وَ بِاسْمِکَ الَّذى یَصْلَحُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، یا حَیّاً قَبْلَ کُلِّ حَىٍّ، وَ یا حَیّاً بَعْدَ کُلِّ حَىٍّ، وَ یا حَیّاً حینَ لا حَىَّ، یا مُحْیِىَ الْمَوْتى، وَ مُمیتَ الْأَحْیاءِ، یا حَىُّ لا إِلهَ إِلّا أَنْتَ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;Arabic Typesetting&quot;; color: rgb(127, 127, 127);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<br></span></b></p> text/html 2016-06-20T06:41:12+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::دعای عهد و فضیلت آن:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/476 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://askdin.com/gallery/images/8087/1_49984.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:MRT_Typographer; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;color:#7F7F7F"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:MRT_Typographer; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;color:#7F7F7F">دعای عهد از حضرت امام صادق(ع) روایت شده و جناب فرمودند: هر کس چهل بامداد این دعا را بخواند از یاران امام حضرت قائم خواهد بود و اگر پیش از ظهور آن حضرت از دنیا برود ,خداوند متعال او را زنده خواهد کرد تا در رکاب آن حضرت جهاد نماید و به شماره هر کلمه از این دعا پاداش هزار کار پسندیده برایش نوشته میشود و هزار کار ناپسند از پرونده او محو می گردد.خواندن این دعا در ثواب و اجر مانند آن است که در خدمت ایشان حاضر باشی و در آنچه فرموده باشند، اطاعت و نصرت آنان را کرده باشی. تجدید عهد موجب اثبات، کمال، اخلاص و ایمان می شود و همچنین موجب توجه خاص و نظر آن حضرت نسبت به بنده می گردد...</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:MRT_Typographer; color:#7F7F7F"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><o:p>&nbsp;</o:p></p> text/html 2016-06-20T03:30:31+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::زیارت آل یاسین:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/475 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/vm1mc3sxq3qzfzo313hw.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Compset&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;color:#7F7F7F"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Compset&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;color:#7F7F7F">بسم الله الرحمن الرحیم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Compset&quot;;color:#7F7F7F"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span style="font-size: 18pt; line-height: 107%; color: rgb(127, 127, 127);"><font face="Arabic Typesetting"><br></font> </span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;2 Compset&quot;">زیارت آل یاسین یکی از بهترین زیاراتی است که زائر با مضامینی بلند و محتوایی عمیق ، امام خویش را فراخوانده و با او ارتباط برقرار می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Compset&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: 18.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Compset&quot;">&nbsp; </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Compset&quot;">او در این زیارت ، با درک خاصی از جایگاه و منزلت امام ع و نقش ایشان در هدایت عالم ، با ادبی خاص ، به مناجات با امام زمان ع پرداخته و در پایان ، پس از شاهد گرفتن امام بر عقاید حقه و بیان ملاک سعادت و ابراز تولّی و تبرّی به محضر ایشان ، آمادگی خویش را برای یاری امام در تمام ابعاد اعلام می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Compset&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: 18.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Compset&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: 18.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Compset&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Compset&quot;">اللهم عجل لولیک الفرج</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Compset&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:18.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Compset&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: 18.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Compset&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: 18.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Compset&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Compset&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Compset&quot;">جنبش سایبری مهدی یاوران 313</span><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%; mso-bidi-font-family:&quot;2 Compset&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2016-06-19T19:00:05+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::اعتقاداتتان را به چند میفروشید؟:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/474 <div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;; mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;; mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://navadiha.ir/files/uploads/images/1359818294.2958_n65032oxjot4uxsty52d.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;; mso-bidi-language:FA">اعتقادتتان را به چند میفروشید؟<br> <br> <br> مقیم لندن بود،تعریف میکردکه یک روز سوار تاکسی میشود و کرایه را میپردازد.راننده بقیه پول را که برمیگرداند20پنس اضافه تر میدهد!<br> میگفت:چند دقیقه ای با خودم کلنجار رفتم که 20پنس اضافه را برگردانم یا نه؟آخر سر برخودم پیروز شدمو20پنس را پس دادم و گفتم آقا این را زیادی دادی.<br> گذشت و به مقصد رسیدیم.موقع پیاده شدن راننده سرش را بیرون اورد و گفت آقا از شما ممنونم.گفتم بابت چی؟گفت میخواستم فردا بیام مرکز شما مسلمانان و مسلمان شوم اما هنوز کمی مردد بودم.وقتی دیدم سوار ماشینم شدید خواستم شمارا امتحان کنم.با خودم شرط کردم اگر 20پنس را پس دادید بیایم.فردا خدمت میرسیم!<br> تعریف میکرد:تمام وجودم دگرگون شد حالی شبیه غش به من دست داد،من مشغول خودم بودم درحالی ک داشتم تمام اسلام را به20پنس میفروختم!!<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2016-06-19T15:18:11+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::آیینه حُسن:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/473 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Microsoft Uighur&quot;;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://fin-kashan.ir/wp-content/uploads/2015/07/OgwCO.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Microsoft Uighur&quot;;">به مناسبت ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع)</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;; color:red"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;; color:red">آیینه حُسن</span><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;color:red"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: 18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;color:#1F1F1F">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;; color:#1F1F1F">امشب به جهان جلوه سرمد آمد</span><span style="font-size:18.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;color:#1F1F1F"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;; color:#1F1F1F">آیینه حُسن روی احمد آمد</span><span style="font-size:18.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;color:#1F1F1F"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;; color:#1F1F1F">یعنی حَسَن آن که صلح او می باشد</span><span style="font-size: 18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;color:#1F1F1F"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;; color:#1F1F1F">احیاگر آیین محمد، آمد</span><span style="font-size:18.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;color:#1F1F1F"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Microsoft Uighur&quot;;color:#1F1F1F">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">سید محمد خسرونژاد</span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2016-06-19T13:06:57+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::مطلبی از زندگی امام حسن مجتبی(ع):: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/472 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;; color:#1F1F1F"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://asrupload.ir/asr-entezar/tasavir/92/4/emamhasan1.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;; color:#1F1F1F"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;; color:#1F1F1F"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;; color:#1F1F1F">امام حسن علیه السلام ملجاء درماندگان، آرام بخش دل‏های دردمندان و امید تهیدستان بود، هیچ گاه نشد که فقیری به حضور آن بزرگوار برسد و دست‏خالی برگردد. در همین مورد نقل کرده ‏اند: مردی به حضور امام حسن علیه السلام آمد و اظهار فقر و حاجت کرد. امام حسن علیه السلام دستور داد تا پنجاه هزار درهم، به اضافه‏ ی پانصد دینار به او بدهند. مرد سائل حمالی را صدا زد که پول‏هایش را برایش ببرد. امام مجتبی علیه السلام پوستین خود را هم به آن مرد داد و فرمود: این را هم به جای کرایه به آن مرد بده.</span><span style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2016-06-19T10:58:41+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::ولادت با سعادت امام حسن مجتبی(ع)مبارک باد:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/471 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiaphoto.persiangig.com/imags/imam-karim/imam-karim-By-shiaphoto.blogspot.com.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">ولادت با سعادت کریم اهل بیت</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">،حضرت امام حسن مجتبی(ع)،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">را برتمامی مسلمانان و اهل بیت(ع)</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Yekan" size="4">تبریک عرض مینماییم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> text/html 2016-06-19T06:42:55+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::حدیثی از امام حسن مجتبی درمورد ما مبارک رمضان:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/470 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jnye_30.jpg" alt=""></div> text/html 2016-06-19T04:12:09+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::اخر ی روز...:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/468 <p align="right" style="text-align: center; font-size: medium;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://bayanbox.ir/id/5509228198099833458?view" alt=""></p><p align="right" style="text-align: center; font-size: medium;"><b><span style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Nassim"><br></font></span></b></p><p align="right" style="text-align: center; font-size: medium;"><b><span style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Nassim">اخر یه روز شیعه برات حرم میسازه<img src="http://facenama.com/i/icons/s43.gif" class="post_smiley" alt="{-35-}" title="{-35-}"><img src="http://facenama.com/i/icons/s43.gif" class="post_smiley" alt="{-35-}" title="{-35-}"></font></span></b></p><p align="right" style="text-align: center; font-size: medium;"><b><span style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Nassim">حرم برای تو&nbsp;شاه کرم میسازه<img src="http://facenama.com/i/icons/s43.gif" class="post_smiley" alt="{-35-}" title="{-35-}"><img src="http://facenama.com/i/icons/s43.gif" class="post_smiley" alt="{-35-}" title="{-35-}"></font></span></b></p><div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;'B Lotus'&quot;;"><br></span></b></div> text/html 2016-06-18T23:27:42+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::ترجمه تشهد و سلام در نماز:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/466 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 14.65pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uploadkon.ir/uploads/7d60b5b0d74a3068277d3bf114589391.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:MRT_Typographer;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:MRT_Typographer;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له» یعنی ستایش مخصوص پروردگار است و شهادت می</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:MRT_Typographer;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">دهم که خدایی سزاوار پرستش نیست مگر خدایی که یگانه است و شریک ندارد</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:MRT_Typographer"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:MRT_Typographer;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>«و اشهد ان محمدا عبده و رسوله </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:MRT_Typographer;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">یعنی شهادت می دهم که محمد صلی الله علیه و اله وسلم بنده خدا و فرستاده اوست.</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:MRT_Typographer;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:MRT_Typographer;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">«اللهم صل علی محمد و آل محمد» یعنی خدایا رحمت بفرست بر محمد و آل محمد</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:MRT_Typographer;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:MRT_Typographer;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">«و تقبل شفاعته و ارفع درجته» یعنی قبول کن شفاعت پیغمبر را و درجه آن حضرت را نزد خود بلند کن.</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:MRT_Typographer;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:MRT_Typographer;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">«السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته» یعنی سلام بر تو ای پیغمبر و رحمت و برکات خدا بر تو باد</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:MRT_Typographer; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:MRT_Typographer;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">. «السلام علینا و علی عبادالله الصالحین» یعنی سلام از خداوند عالم بر نمازگزاران و تمام بندگان خوب او.</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:MRT_Typographer; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.65pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:MRT_Typographer;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">«السلام علیکم و رحمه الله و برکاته» یعنی سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما مومنین باد.</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:MRT_Typographer;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> text/html 2016-06-18T21:13:56+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::مطمئن‌ترین و نزدیک‌ترین راه برای اجابت دعا:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/465 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/Azar/12/00036071.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: bold; line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: bold; line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: bold; line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">همۀ امامان کشتی نجاتند؛ لیکن کشتی امام حسین(ع) سریع‌تر است.</font></span></div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: bold; line-height: 24px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;">همۀ ائمّه(ع) مشعل هدایتند؛ ولی مشعل ابا عبدالله الحسین(ع) پرفروغ‌تر است.</div></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: bold; line-height: 24px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;">همۀ اولیای الهی درهای رحمت پروردگارند؛ امّا درِ رحمت امام حسین(ع) فراخ‌تر است.</div></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-weight: bold; line-height: 24px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;">همۀ شهیدان راه حق شفا بخشند؛ لیکن شفابخشیِ امام حسین(ع) گسترده‌تر است...</div></span></font> text/html 2016-06-18T10:43:17+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی پرسش_و_پاسخ_مهدوی http://mahdialajal.mihanblog.com/post/464 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.nedayeasemani.ir/wp-content/uploads/2015/12/08.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;Microsoft Uighur&quot;;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;Microsoft Uighur&quot;;">پرسش_و_پاسخ_مهد</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;Microsoft Uighur&quot;;">وی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;Microsoft Uighur&quot;;">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;Microsoft Uighur&quot;;">منظور از مهدویت چیست و از چه زمانی آغاز شده است ؟</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;Microsoft Uighur&quot;;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span></b><b><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;Microsoft Uighur&quot;;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;Microsoft Uighur&quot;;">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;Microsoft Uighur&quot;;">پاسخ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;Microsoft Uighur&quot;;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;Microsoft Uighur&quot;;">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;Microsoft Uighur&quot;;">اعتقاد به مهدی موعود مسئه ای است که در تمام ادیان و مذاهب مختلف جهان اعم از وثنیت ، کلیمیت ، مسیحیت ، مجوسیت ، اسلام و غیره مطرح بوده و هست ؛ بدین معنی که در آخر الزمان ، مصلحی ظهور خواهد کرد و به جنایتها و خیانتها و تبعیضهای بشر خاتمه خواهـد داد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;Microsoft Uighur&quot;;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;...</span></b></p> text/html 2016-06-18T08:39:36+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::امام خمینی...:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/460 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9a41_photo_2016-06-18_03-05-57.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%; font-family: Andalus, serif;"><font color="#7f7f7f"><br></font></span></b></p><p class="MsoNormal"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%; font-family: Andalus, serif;"><font color="#7f7f7f"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>"امام خمینی"</font><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000"> قدر ماه رمضان را بدانیم...</font></span></span></b><b><span style="font-size:18.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Andalus&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2016-06-18T07:19:15+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::مکالمه ای از صحبت های امام حسن و امام حسین،برادران اسلام،درباره چگونگی شهادت یکدیگر:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/458 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pblt_421423.png" alt=""></div> text/html 2016-06-18T04:35:52+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::روایتی از امام باقر(ع) درباره پاداش گریه کردن در مصیبت عاشورا و ائمه اطهار(ع):: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/457 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"></p><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rasekhoon.net/userfiles/Article/1389/06esfand/02/00082711.JPG" alt="گریه در غم و اندوه ائمه اطهار"></div><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA"><br><br>از مولایمان امام باقر"علیه السلام" روایت شده ک فرمودند:<br> ((پدرم زین العابدین "علیه السلام"می فرمود:هر مومنی ک چشمانش برای امام حسین"علیه السلام"گریان شود-به قدری که اشک بر گونه هایش جاری شود-خداوند در بهشت برای او خانه هایی مهیا میکند که مدتی طولانی در آنها ساکن شود.و اگر مومنی بخاطر آزار و اذیتی که در دنیا به ما میرسد،چشمانش ب قدری گریان شود که اشک برصورتش جاری شود،خداوند اورا در منزل صدق و راستی جای میدهد.و خداوند آزار و اذیت روز قیامت را از مومنی که در راه ما آزار و اذیت ببیند،برمیدارد و اورا از عذاب آتش جهنم حفظ میکند.))</span></b><b><span style="font-size:18.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b><p></p> text/html 2016-06-17T22:42:57+01:00 mahdialajal.mihanblog.com خادم مهدی ::وقت سحر و عبادت با خدا:: http://mahdialajal.mihanblog.com/post/461 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://toptoop.ir/files/pic/sa%20%20sa/02.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA">سحر سجاده ات را چون گشودی</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA">وبا معبود خود خلوت نمودی</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA">خواندی خالقت را عاشقانه</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA">واشکی هدیه کردی دانه دانه</span></b><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA">تو را جان علی ما را دعا کن<br></span></b><span style="font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Microsoft Uighur&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#7F7F7F;mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Microsoft Uighur&quot;;"><font color="#ff0000">التماس دعا هموطن</font></span></b></p>